УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПОБУДОВИ ДЕРЕВА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-83-88

Ключові слова:

дерево прийняття рішень, управління ресурсним потенціалом, очікувана грошова оцінка, пошук альтернативних варіантів, інвестиції

Анотація

Тенденції суспільного розвитку передбачають посилення уваги до розвитку власного виробництва. В статті означені сучасні проблеми недостатньої конкурентоспроможності промислових підприємств України. Вирішення означених проблем можливе при модернізації виробництва за рахунок інвестицій. Залучення інвестицій стримується недостатньо обґрунтованими економічними рішеннями. В управлінській практиці використовуються різноманітні методи творчого пошуку альтернативних варіантів. При прийнятті рішень важливим є знаходження чисельної міри кожного з них. Стаття узагальнює практичний досвід застосування ймовірнісних підходів до зменшення не визначеності результатів при управлінні підприємством. Це зумовлює актуальність проведеного нами наукового дослідження. В процесі управління ресурсним потенціалом підприємства передбачається застосування методів підтримки прийняття рішення для знаходження більш економічно доцільного варіанту виходу із проблеми, що мають математичну простоту. Основною метою дослідження є застосування методу побудови «дерева рішень» при оцінці економічного ефекту управління ресурсним потенціалом, саме прийняття управлінської стратегії по впровадженню модернізації виробництва. На основі узагальнення наукових концепцій запропоновано практичне застосування методу побудови дерева прийняття рішень на промисловому підприємстві при проведенні модернізації виробництва. В статті побудоване дерево прийняття рішення про впровадження модернізації на підприємстві та розглядається очікувана грошова оцінка за варіантами. Використовуючи методику побудови дерева рішень, визначено очікуваний результуючий дохід з урахуванням витрат на розробку і впровадження модернізації, що сприяло підвищенню ефективності управління ресурсним потенціалом. Така інформація є цінною для керівної ланки промислових підприємств, а результати дослідження можуть бути використані при інвестиційній діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Н. П. Сисоліна, Центральноукраїнський національний технічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва

Г. В. Савеленко, Центральноукраїнський національний технічний університет

к.т.н., старший викладач кафедри економіки та підприємництва

С. С. Нісфоян, Центральноукраїнський національний технічний університет

к.е.н., старший викладач кафедри економіки та підприємництва

Посилання

Сисоліна Н. П., Савеленко Г. В., Сисоліна І. П. Проблемні аспекти та перспективи інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2018. Вип. 1 (34). С. 280-287.

Ареф’єва О. В., Харчук Т. В. Економічні засади формування потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2008. №7. С. 71–76.

Мармуль Л., Лугова О. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Економіст. 2012. № 2. С. 24-26.

Ситник В. Ф., Ситник Н. В. Дерева рішень в системах дейтамайнінгу. Вчені записки, 2006. Вип. 9 . С. 442-454.

Guerras-Martín L. A., Madhok A., Montoro-Sánchez А. The evolution of strategic management research: Recent trends and current directions. Business Research Quarterly. 2014. Vol. 17. Issue 2. pp. 69–76.

Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 287 с.

Новицький В. Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку : навчальний посібник. Київ : Національний авіаційний університет, 2004. 268 с.

Мельник О. Г. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства : сутність та індикатори оцінювання. Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. 2007. С. 46-51.

Писаревський І. М. Підвищення ефективності використання ресурсів у плануванні виробничих процесів. Фінанси України. 2005. № 10. С. 91–100.

Сисоліна Н. П., Чумаченко О. С. Розвиток підприємства з інноваційно-інвестиційним напрямом. Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 вересня 2017р. Одеса, Атлант, 2017. С. 98-99.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Сисоліна, Н. П., Савеленко, Г. В., & Нісфоян, С. С. (2019). УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПОБУДОВИ ДЕРЕВА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 83–88. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-83-88

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування