ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Х. Ельгувірі ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Ключові слова: якість, конкурентоспроможність, витрати, категорії витрат, управління витратами, калькуляція витрат

Анотація

В період становлення ринкових відносин Україна розбудовує власну економіку та знаходиться на шляху інтеграції у європростір. Проте проблеми входження України до європейської спільноти можуть бути вирішені лише за умови виходу на ринок конкурентоспроможних вітчизняних товарів. Одним з визначальних факторів конкурентоспроможності продукції є її якість. Однак на сьогодні питанням забезпечення якості продукції та бухгалтерського обліку витрат, пов’язаних з її забезпеченням, приділяється незначна увага, а ряд аспектів облікового відображення витрат на якість взагалі залишаються недослідженими. Це, в свою чергу, зумовлює виникнення значної кількості нерозв’язаних питань у підприємств, які впроваджують міжнародні стандарти якості. Основним виробником продуктів харчування, необхідних для підтримання життєдіяльності людського організму, є сільське господарство. Серед рослинницьких галузей варто виділити садівництво, що постачає населенню плоди й ягоди – цінні компоненти раціону харчування, багаті на пектини, вуглеводи та вітаміни. Водночас, у першу чергу, потрібно враховувати функціональний аспект якості продукції, тобто її відповідність вимогам споживачів. За сучасних ринкових умов серед основних вимог існування і розвитку підприємства є виробництво конкурентоспроможної продукції, що може бути реалізована як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринку. Основні економічні закони підтверджують конкурентоспроможність продукції за умови відповідності та дотримання взаємозв’язку між ціною і якістю продукції. Проте на сьогоднішній день це сполучення носить досить суперечливий характер, оскільки висока якість продукції поряд із підвищенням конкурентоспроможності, збільшенням обсягу продажів і зростанням частки ринку підприємства звичайно призводить до підвищення витрат, а отже, до росту цін або зниження рентабельності продукції. У статті показано, що управління витратами з метою підвищення якості продукції націлене на поліпшення конкурентоспроможності підприємства.

Біографія автора

Х. Ельгувірі, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Schiffauerova A., Thomson V. A review of research on cost of quality models and best practices. International Journal of Quality & Reliability Management. 2006. Vol. 23, pp. 647-669.

Juran J., Gryna F. Quality Planning and Analysis: From Product Development Through Use. New York, McGraw-Hill, 3rd Edition, 1993. 672 p.

Giakatis G., Enkawa T., Washitani K. Hidden quality costs and the distinction between quality cost and quality loss. Total Quality Management, 2001. Vol. 2 (12), pp. 179-190.

Yang C. Improving the definition and quantification of quality costs. Total Quality Management & Business Excellence. 2008. Vol. 3 (19), pp. 175-191.

Rasamanie M., Kanapathy K. The Implementation of Cost of Quality (COQ) Reporting System in Malaysian Manufacturing Companies: Difficulties Encountered and Benefits Acquired. International Journal of Business and Social Science. 2011. Vol. 6 (2), pp. 243-247.

Cooper R. When Lean Enterprises Collide. Competing through Competition. Boston: Harvard Business School Press. 1995.

Kato Y. Target Cost Management and Organizational Theories. Management Accounting Workshop. Kobe University. 1998. URL : http:// www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/48.pdf.

Yakup D., Sevil Z. A Theoretıcal Approach to the Concept of the Costs of Qualıty. International Journal of Business and Social Science, 2012.Vol. (3), 11, pp. 83-86.

Don R. Hansen and Maryanne M. Mowen. Cost Management : Accounting and Control, Fifth Edition 4th ed., Thomson/South-Western. 2009.

Miller J. G., Vollmann T. E. The hidden factory. Harvard Business Review (September-October). 1985, pp. 142-150. URL : https://hbr.org/1985/09/the-hidden-factory.

Blocher E.J., Che, K.H., Li T.W. Cost management: A strategic emphasis. Boston. McGraw-Hill Irwin. 2002.

Chiadamrong N. The development of an economic quality cost model. TQM & Business Excellence. 2003. Vol. (14), 9, pp, 999-1014.

Juran J. The Quality Edge : A Management Tool. PIMA. 1985.

Crosby P. B. Quality is Free. New York: McGraw-Hill. 1979.

Sandoval-Chavez D. A., Beruvides M.G. Using opportunity costs to determine the cost of quality: a case study in a continuous-process industry. 1998. Engineering Economist. Vol. 43, pp. 107-124.

BS 6143: Part 2, Guide to Economics of Quality: Prevention, Appraisal and Failure Model, British Standards Institution, London, 1990.

BS 6143: Part 1, Guide to the Economics of Quality: The Process Cost Model, British Standards Institution, London, 1992.

Tsai W.H. Quality cost measurement under activity-based costing. International Journal of Quality & Reliability Management. 1998. Vol. 15, pp. 719-752.

Cooper R. The rise of activity-based costing – Part I: what is an activity-based cost system? Journal of Cost Management. 1988. Vol. 2, pp. 45-54.

Cooper R., Kaplan R. Measure costs right: make the right decisions. 1988. Harvard Business Review. Vol. 66, pp. 96-103.

Колиснык М,. Ризенко А. Двойственность АВС-костинга в управленческом учете. Стратегии. 2009. №3.

Omurgonulsen M. A research on the measurement of quality costs in the Turkish food manufacturing industry. Total Quality Management & Business Excellence. 2009. Vol. (20), 5, pp. 547-562.

Tsai W.H., Hsu W. A novel hybrid model based on DEMATEL and ANP for selecting cost of quality model development. Total Quality Management and Business Excellence. 2010. Vol. (21), 4, pp. 439-456.

Pires A., Cociorva A., Saraiva M., Casas Novas J., Rosa A. Management of quality-related costs. The case of Portuguese companies. Total Quality Management & Business Excellence. 2013. Vol. (24), 7-8, pp. 782-796.

Tye L. H., Halim H. A., Ramayah T. An exploratory study on cost of quality implementation in Malaysia: The case of Penang manufacturing firms. Total Quality Management & Business Excellence. 2011. Vol. (22), 12, pp. 1299-1315.

Yang C. C. Improving the definition and quantification of quality costs. Total Quality Management & Business Excellence. 2008. Vol. (19), 3, pp. 175-191.

Vaxevanidis N., Krivokapic Z., Stefanatos S., Dasic P., Petropoulos G. An Overview and a Comparison of ISO 9000:2000 Quality System Standards with related Automotive ones (QS9000, ISO/Ts 16949) and TQM Models (MBNQA and EFQM). Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara. 2006. Vol. IV (2), pp. 155-166.

Oliver J., Qu W., Cost of quality reporting: Some Australian evidence. International Journal of Applied Quality Management. 1999. Vol. 2, pp. 233-250.

Porter L., Rayner P. Quality costing for total quality management. International Journal of Production Economics. 1992. Vol. 27, pp. 69-81.

Kumar K., Brittain J. Cost of quality: evaluating the health of British manufacturing Industry. The TQM Magazine. 1995. Vol.7, pp. 50-57.

Carr L.P., Ponoemon L.A. The behavior of quality costs: classifying the confusion. Journal of Cost Management Practices. 1994. Vol. summer, pp. 26-34.

Omachonu V.K., Suthummanon S., Einspruch N.G. The relationship between quality and quality cost for a manufacturing company. International Journal of Quality & Reliability Management. 2004. Vol. 21, pp. 277-290.

Опубліковано
2019-12-22
Як цитувати
Ельгувірі, Х. (2019). ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 74-82. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-74-82
Розділ
Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування