МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

  • В. К. Гіжевський ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0001-9697-6718
  • В. В. Бабенко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Ключові слова: митне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, митні платежі, митні відносини, тарифні та нетарифні методи регулювання, адміністрування митних платежів

Анотація

У статті розглянуто поняття, сутність, зміст, мета, значення та основні напрями митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) в Україні. Наведено основні етапи еволюції вітчизняної системи митного регулювання та проаналізовано ключові особливості характерні для кожного періоду. Реформування митної системи України є тривалим та ускладненим різноманітними об’єктивними та суб’єктивними чинниками. Законодавча база все ще залишається досить громіздкою та знаходиться в процесі постійного вдосконалення. Адаптація до міжнародних норм та правил потребує все більшого сприяння з боку держави. Проведено порівняльний аналіз та дослідження розвитку нормативно-правового забезпечення адміністрування митних платежів в Україні. Не достатня прозорість практичного визначення митної вартості товарів під час виконання митних формальностей в нашій державі вважається чи не найбільшою і найголовнішою проблемою при нарахуванні митних податків та зборів від початку її запровадження. Висвітлено сучасний стан розвитку митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Сьогодні розвиток світової економіки характеризується суттєвим збільшенням ускладнених міжнародних економічних зв’язків. Недосконалість митної політики держави значною мірою сприяє тінізації зовнішньоекономічної діяльності та передує виникненню корупційних схем. Запровадження національної електронної транзитної системи та підключення України до New Computerised Transit System (далі – NCTS) – це не лише суттєве наближення нашої держави до світової практики, це встановлення єдиних правил по переміщенню товарів через кордони для 35 країн в режимі реального часу. День початку роботи системи програмного продукту «NCTS» повинен стати новою датою для відліку чергової епохи в розвитку системи митного  регулювання в історії незалежності нашої держави. Окреслено проблеми реалізації митної політики та надано пропозиції щодо вирішення основних проблем у системі митного регулювання в Україні. Сьогодні підвищення ефективності митної політики є обов’язковою передумовою успішної реалізації євроінтеграційних прагнень нашої держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. К. Гіжевський, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.ю.н., професор, проректор

В. В. Бабенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

магістрант

Посилання

Конституція України станом на 20 листопада 2019 р. / Відомості Верховної Ради України. № 30. Ст. 141.

Митний кодекс України станом на 20 листопада 2019 р. / Відомості Верховної Ради України. № 44-45, № 46-47, № 48. Ст. 552.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. / Відомості Верховної Ради України. № 29. Ст. 377.

Голинський Ю. О., Муляр В. В. Митна політика та її вплив на менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Молодий вчений, 2018. № 10(2). С. 745-748.

Гуменюк О. Г. До питання про основні принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2016. № 16(4). С. 113-116.

Гуменюк О. Г. Еволюція системи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Економіка і суспільство, 2018. № 14. С. 784-791.

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / К. Ю. Величко, В. О. Козуб, Л. Л. Носач, Л. О. Чернишова, О. І. Печенка. Харків : Форт, 2017. 221 с.

Мужев О. О. Імплементація сучасних заходів митної політики в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2018. № 18. С. 165-169.

Новік О. І. Еволюція становлення нормативно-правового забезпечення адміністрування митних платежів в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2017. № 13(2). С. 44-50.

Сторожук О. В., Свириденко Г. М. Митно-тарифне регулювання як фактор забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави в умовах інтеграції. Глобальні та національні проблеми економіки, 2017. № 17. С. 94-98.

Сучасна митна політика в умовах поглиблення інтеграційних процесів: збірник тез доповідей та матеріалів учасників круглого столу студентського Науково-практичного гуртка митної справи кафедри державних та місцевих фінансів / ред. Н. С. Ситник, В. Я. Дубик, Ю. О. Голинський. Львів : ФУФБ, 2018. 112 с.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф України» від 11.01.1993 р. / Відомості Верховної Ради України. 1993. № 12. Ст. 107.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Митно-тарифну раду України» від 07.02.1994 р. № 62. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_420.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів», утворених Кабінетом Міністрів України» від 13.03.2013 р. № 180 / Офіційний вісник України. 2013. № 23. Ст. 781.

Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року від 15.04.1994 р. / Офіційний вісник України. 2010. № 84. Ст. 2989.

Закон України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» від 12.09.2019 р. / Відомості Верховної Ради України. 2019. № 41. Ст. 232.

Угода про заснування Світової організації торгівлі від 15.04.1994 в редакції від 15.04.1994 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_342.

Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі від 05.02.2008 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_049.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. / Відомості Верховної Ради України. 2011. №13-17. Ст. 112.

Опубліковано
2019-12-22
Як цитувати
Гіжевський, В., & Бабенко, В. (2019). МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 34-40. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-34-40
Розділ
Розділ 2. Міжнародні економічні відносини