АВСТРІЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ

  • О. П. Нестеренко Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-0886-8173
Ключові слова: австрійська традиція економічного аналізу, австрійська парадигма економічної теорії, суб’єктивний підхід, праксиологія, філософсько-методологічні імперативи, австрійський неолібералізм, австрійська суб’єктивно-психологічна школа

Анотація

Проведене дослідження конкретизує внесок австрійської дослідницької традиції у розвиток світової економічної науки. Автором доведено, що сукупність ідей австрійської традиції становить неортодоксальну, самодостатню і завершену наукову парадигму. В теперішній час безпосереднім носієм та ідейним наступником австрійської суб’єктивно-психологічної школи виступає австрійський неолібералізм, який уособлює сучасний розвиток австрійської традиції економічного аналізу. Комплексний аналіз і аналітичне узагальнення наявних наукових підходів та ретельне опрацювання творчого доробку представників австрійського неолібералізму дозволило запропонувати авторське тлумачення змісту австрійської парадигми економічної теорії, на якій наразі базується австрійська дослідницька традиція. Аргументовано, що австрійська парадигма економічної теорії як основа австрійської традиції економічного аналізу характеризується ідейно-філософською та теоретико-методологічною цілісністю. У статті дістали детального розгляду найвагоміші філософські і методологічні імперативи австрійської дослідницької традиції, а саме: праксиологічний підхід, феномен методологічного дуалізму, критичний аналіз сцієнтизму та усіх форм позитивізму, а також додержання й подальший розвиток суб’єктивного підходу. Авторський підхід виявив гетеродоксальність, унікальність і оригінальність визначених філософських і методологічних імперативів. Було встановлено, що більшість із розглянутих імперативів, передусім суб’єктивний підхід, мають міждисциплінарний характер, можуть бути використані не лише в економічній теорії, а й поза її межами, охоплюючи усі соціальні та поведінкові науки. Це підкреслює універсальність змісту та значення ідейно-філософських та теоретико-методологічних підходів австрійської традиції загалом та австрійського неолібералізму зокрема.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. П. Нестеренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

к.е.н., доцент

Посилання

Берри Н. Норман. Австрийская экономическая школа: расхождения с ортодоксией / Панорама экономической мысли конца ХХ столетия. Под ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта. В 2-х т. Пер. с англ. СПб. : Экон. шк., 2002. Т. 1. С. 81-105.

Кубедду Р. Политическая философия австрийской школы: К. Менгер, Л. Мизес, Ф. Хайек. Пер. с англ. М., Челябинск : ИРИСЭН, Мысль, Социум, 2008. 406 с.

Менгер К. Основания политической экономиию Австрийская школа в политической экономии. Москва : Экономика, 1992. С. 31-242.

Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Пер. с англ. Челябинск : Социум, 2005. 878 с.

Ротбард М. Власть и рынок: государство и экономика. Пер. с англ. Челябинск : Социум, 2010. 416 с.

Сото Х. Уэрта де. Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательское творчество. Пер. с англ. Челябинск : Социум, 2007. 202 с.

Хайек Ф. фон. Использование знания в обществе. Индивидуализм и экономический порядок. 2011. С. 93-110.

Хайек Ф. фон. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом. 2003. 288 с.

Хайек Ф. фон. Экономическая теория и знание. Индивидуализм и экономический порядок. 2011. С. 41-68.

Эбелинг Р. Роль австрийской школы в развитии мировой экономической мысли XX века. Экономика и математические методы. Т. 28. Вып. 3. 1992. С. 347-363.

Aimar T. The Economics of Ignorance and Coordination: Subjectivism and the Austrian School of Economics. Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2009. 302 р.

Austrian Economics in Transition: From Carl Menger to Friedrich Hayek, by H. Hagemann, T. Nishizawa and Y. Ikeda (eds). London, New York : Palgrave Macmillan. 2010. 339 р.

Caldwell B. Hayek’s Scientific Subjectivism. Economics and Philosophy. Vol. 10. № 2 (October 1994). Рp. 305-313.

Salerno J. T. The place of “Human Action” in the Development of Modern Economic Thought. The Quarterly Journal of Austrian Economics. Spring 1999. Vol. 2. № 1. Рр. 35-65.

Schulak E. M., Unterköfler H. The Austrian School of Economics: A History of Its Ideas, Ambassadors & Institutions. Auburn, AL : Ludwig von Mises Institute, 2011. 244 р.

Опубліковано
2019-12-22
Як цитувати
Нестеренко, О. (2019). АВСТРІЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 25-33. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-25-33
Розділ
Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки