СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-231-236

Ключові слова:

інновації, інноваційна діяльність, легка промисловість, швейне виробництво, конкурентоспроможність, інвестиційна діяльність

Анотація

У статті розкрито основні проблеми розвитку легкої промисловості у сучасних умовах та визначено пріоритетні напрями інноваційного розвитку підприємств галузі в умовах глобалізаційних процесів економіки, обґрунтовано тенденції інноваційного розвитку підприємств.Галузь перебуває під впливом глобальних процесів, технологічних змін і кризових явищ у економіці. Збереглася регіональна структура підприємств, частково збереглися трудові ресурси та сировинна база. За останні роки спостерігається незначне зростання обсягів виробництва галузі. За даними Мінекономрозвитку: загальне зростання експорту в 2017 році у порівнянні з попереднім роком становило 43%; капітальні інвестиції в галузь зросли більш, ніж на 24%; загальний обсяг виробництва зріс на 6,3%; обсяг реалізованих товарів склав 23 млрд. гри. За остання роки незначний поштовх розвитку отримала галузь за рахунок розміщення замовлень на військовий одяг і амуніцію для Збройних сил України. Тому пошук шляхів інноваційного розвитку, який спроможний забезпечити підвищення ефективності діяльності підприємств галузі є актуальною проблемою. Попит населення на товари легкої промисловості постійно зростає. За оцінкою експертів населення України витрачає 30-40% свого місячного доходу на товари легкої промисловості, які користуються широким попитом після продуктів харчування. Значна частина текстильної, трикотажної, швейної, шкіряної, взуттєвої, хутрової нової та вживаної «секонд-хенд» продукції ввозиться по імпорту. Окрім того на вітчизняний ринок ввозиться багато неврахованих імпортних товарів. За даними асоціації «Укрлегпром» китайські, турецькі, польські та інші товари невизначеного походження й сумнівної якості масово продаються без обліку і контролю. У 2017 році з Китаю, Туреччини, Польщі в Україну ввезено продукції на 1079,1 млн. дол.США за групами 60-64 ТН ЗЕД, а за даними Держстату України лише на 483,3 млн. дол. США. Тобто лише з цих країн у 2017 році на український ринок потрапило на 596 млн. дол. США неврахованого імпорту трикотажних полотен, одягу, домашнього текстилю і взуття, а це втрати щонайменше 5,3 млрд. грн. мита і ПДВ. Для підприємств галузі залишається ряд проблем: нерівні умови конкуренції на внутрішньому ринку; нестабільність в податковому законодавстві; недосконалий механізм контролю за безпекою продукції; робота вітчизняних підприємств на давальницькій сировині без права самостійно розпоряджатися пошитими речами; низька продуктивність праці; дефіцит кваліфікованих працівників; обмежений вибір сировини та ін. Для подолання перешкод розвитку галузі необхідна державна підтримка галузі: створення нових підприємств; забезпечення зростання середньої зарплати працівників галузі на 30%; прийняття 35 законопроектів для захисту бізнесу; введення пільгових умов імпорту технологічного обладнання; впровадження інноваційних технологій у виробництво і управління; залучення коштів для фінансування пріоритетних інноваційно-інвестиційних програм на окремі асортиментні групи товарів; покращення дуальної професійної підготовки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. І. Федорак, Інститут управління природними ресурсами, Університет «КРОК»

к.е.н., доцент, завідувач кафедри фундаментальних, загальноекономічних дисциплін і туризму

Посилання

Легка промисловість: реалії та перспективи. Електронне консультаційне видання УТЕКА. URL : http://www. ilikenews.com.ua/

Вернер І. О. Україна у цифрах у 2017 році. І.О. Вернер та ін.; Держ. сл. статистики. Київ : ТОВ Консультант, 2018. 241с.

Ізовіт Т.Л. В якому стані український Легпром увійшов у 2015 рік. URL : http://fru.org.ua/ua/mediacenter / blogs / izovit / viakomu.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL : http://www. ukrstat. gov. ua/.

Офіційний сайт Асоціації «Укрлегпром» URL : http://ukrlegprom.org.ua/statistika analitika ukrlegpromu.html.

Грищенко І. М., Ізовіт В. А. та ін. Легка промисловість України: реалії та перспективи [експертно-аналітична доповідь]. Київ : КНУТД, 2015. 82 с.

Денисенко М. П. Основні положення формування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства. Інвестиції практика та досвід, № 22, 2016. С. 17-20.

Карюк В. І. Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL : http://www.economy.nayka.com.ua

Паливода О. М., Прима Ю. І. Формування економічної стійкості швейних підприємств України на основі кластерних мереж. URL : http://knutd.com.ua/ourpublikation.

Маргасова В. Г., Сіренко К. Ю. Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості в умовах трансформаційних змін в економіці України. Бізнесінформ. 2013. № 5. С. 54-60.

Сіренко К. Ю. Передумови впровадження інноваційної моделі розвитку легкої промисловості в Україні. Актуальні проблеми імплементації інноваційно-орієнтованої моделі розвитку національної економіки» : збірник матеріалів роботи круглого столу 05.04.2012 р. Чернігів : ЧДІЕУ. 2012. С. 58-60.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Федорак, В. І. (2019). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 231–236. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-231-236

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність