ВПИВ ПОСИЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА НА ПОЛІТИЧНІЙ АРЕНІ НА ЕКОНОМІЧНУ ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ У КРАЇНАХ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Автор(и)

  • О. Й. Вінська ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-4360-0933
  • В. В. Токар ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-1879-5855

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-176-183

Ключові слова:

Причорноморський регіон, розширення економічних прав і можливостей жінок, розширення політичних прав і можливостей жінок, гендерна рівність, гендерний розрив

Анотація

У статті розкрито взаємозв’язок між гендерною рівністю стосовно економічних можливостей та участі, та розширенням політичних можливостей жінок у країнах Причорноморського регіону, а саме Болгарії, Молдові, Росії, Туреччині та Україні. Нами проаналізовано вплив таких факторів, як співвідношення жінок і чоловіків у парламентах, співвідношення жінок і чоловіків на міністерських посадах, а також кількість років з жінкою на чолі країни (за останні п’ятдесят років) у співвідношення до чоловіків. Ми перевірили нашу гіпотезу про те, що три фактори є значимими для індексу економічних можливостей та участі вищезазначених країн. Нами було обрано рівень значимості t-Статистики 5 відсотків, так що у випадку α < 0,05 наша гіпотеза визнається правильною. Нашу гіпотезу було підтверджено тільки для Молдови стосовно впливу співвідношення жінок і чоловіків на міністерських посадах на рівень економічної гендерної рівності. Наші розрахунки показали, що зміни в економічних можливостях та участі пояснюються співвідношенням жінок і чоловіків на міністерських посадах на 66,64 процентів. При цьому існує позитивна кореляція між цими двома змінними, яка забезпечує максимальний теоретичний рівень економічної гендерної рівності 0,9 завдячуючи доволі високим стартовим позиціям гендерної рівності у цій країні. Наші результати вказали на те, що жінки на сьогоднішній день не здатні трансформувати свій зростаючий політичний вплив на економічні здобутки, отже, дослідження методів конвертації жіночої політичної емансипації в економічну гендерну рівність набувають актуальності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Й. Вінська, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

к.е.н., доцент, доцент кафедри європейської економіки і бізнесу

В. В. Токар, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів

Посилання

The Global Gender Gap Report 2009. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2009.pdf.

The Global Gender Gap Report 2010. URL: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2010.

The Global Gender Gap Report 2011. URL: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-2011.

The Global Gender Gap Report 2012. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf.

The Global Gender Gap Report 2013. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf.

The Global Gender Gap Report 2014. URL: http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf.

The Global Gender Gap Report 2015. URL: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015.

The Global Gender Gap Report 2016. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2016.

The Global Gender Gap Report 2017. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017.

The Global Gender Gap Report 2018. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018.

Kelsey C. Gender inequality: empowering women. URL: http://aabri.com/manuscripts/131765.pdf.

Rice C. 6 steps to gender equality. URL: http://curt-rice.com/wp-content/uploads/2012/11/6-Steps-to-Gender-Equality1.pdf.

Stevens C. Are women the key to sustainable development? URL: http://bu.edu/pardee/files/2010/04/UNsdkp003fsingle.pdf.

Sustainable Development Goals. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.

Ward J., Lee B., Baptist S., Jackson H. Evidence for action: gender equality and economic growth. URL: https://chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Development/ 0910gender.pdf.

World Values Survey. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.

Вінська О. Й., Токар В. В. Взаємозалежність гендерної рівності та інноваційної конкурентоспроможності країн ЄС. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 12. С. 18-22.

Вінська О. Й., Токар В. В. Гендерна рівність та соціально-економічний розвиток країн-членів Європейського Союзу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. №2. С. 32-36.

Вінська О. Й., Токар В. В. Політична емансипація жінок як фактор економічного розвитку країн ЄС. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 18. Ч. 1. С. 17-21.

Ворона М. Гендерні стереотипи: сутність, функції, наслідки. Статистика України. 2010. № 4. С. 71-74.

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.

Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06.

Лосіхін О. Використання досвіду інституцій Європейського Союзу в удосконаленні нормативного забезпечення гендерної спрямованості державного управління. Вісник національної академії державного управління при Президентові України. 2012. № 3. С. 232–239.

Магдюк Л. Міжнародна технічна допомога для розвитку в Україні: підтримка програм забезпечення рівних прав і можливостей в Україні. Маркетинг в Україні. 2013. № 3. С. 10–17.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Вінська, О. Й., & Токар, В. В. (2019). ВПИВ ПОСИЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА НА ПОЛІТИЧНІЙ АРЕНІ НА ЕКОНОМІЧНУ ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ У КРАЇНАХ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 176–183. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-176-183

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування