ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-80-84

Ключові слова:

бухгалтерський облік, міжнародні стандарти фінансової звітності, оцінка зобов’язань, облікова інформація, справедлива вартість, історична собівартість, вартість погашення, теперішня вартість, дисконтування, облікова політика

Анотація

В умовах фінансіалізації світової економіки показник вартості стає ключовим показником ефективності функціонування будь-якого субєкта господарювання. Згідно з класичною теорією корпоративних фінансів підвищення вартості субєктів господарювання в економіці за незмінних умов стає запорукою зростання соціально-економічного добробуту в середині країни. Зростання вартості компанії на ринку є відображенням потенційної дохідності для інвесторів, що, своєю чергою, призводить до стимулювання позитивних очікувань інвесторів та зростанню ціни акцій. У той же час необхідність бачення перспектив розвитку компанії, її конкурентоспроможності в середовищі світового бізнесу об’єктивно вимагає використання сучасних підходів та методів оцінювання вартості компанії. Одним з нововведень МСФЗ, для українського бізнесу стало застосування дисконтування для вартісної оцінки об'єктів обліку, які буде розкрито у фінансовій звітності. В рамках даної статті визначимося, що таке дисконтування для вартісної оцінки об'єктів обліку, як вона розраховується і в яких випадках це треба робити. Питання дисконтування розкриті в Стандарті МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» (далі - МСФЗ 13). Дисконтована, або поточна вартість є сума очікуваного в майбутньому доходу, витрати або платежу (майбутньої суми), дисконтована на основі тієї чи іншої процентної ставки. Питання ставиться таким чином. Ми знаємо певну суму, яку отримаємо або виплатимо через певний час, але не знаємо, яка в даний час вартість майбутнього платежу. Дисконтування вартості засноване на реально існуючому положенні про те, що деяка сума грошей сьогодні коштує більше, ніж в майбутньому, через рік або кілька років, через те, що вона може бути використана для отримання доходу у вигляді відсотків. Розрахунок поточної вартості, або дисконтування, дає відповідь на поставлене запитання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. А. Шепелюк, Університет «КРОК»

к.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів

М. О. Юнацький, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

Посилання

Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_010

Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої вартості». URL : http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/929_068.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Шепелюк, В. А., & Юнацький, М. О. (2019). ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 80–84. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-80-84

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування