ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-72-79

Ключові слова:

підприємство, внутрішній контроль, бухгалтерський облік, розрахункові операції, заборгованість, зобов’язання

Анотація

В статті проведено наукове обґрунтування існуючої моделі побудови внутрішнього контролю та методики обліку розрахункових операцій з контрагентами. В статті проведено критичний аналіз результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних методів щодо визначення елементів системи контролю, який дозволив зробити висновок про складові внутрішнього контролю – контролюючу і підконтрольну та визначити вхідні елементи внутрішнього контролю обліку розрахункових операцій об’єкти, суб’єкти, методи, принципи та інформаційне середовище. Стосовно методології контролю розрахункових операцій зроблено висновки, що вона не зводиться до сукупності методів і методик, а має більш складну орієнтацію на чіткий опис способу здійснення контрольних процедур всебічного, повного і об’єктивного дослідження облікових операцій з метою виявлення, попередження і усунення порушень в системі розрахунків. Такий підхід дозволив чітко визначити етапи діючої системи внутрішнього контролю облікових операцій, до складу якої входить практичний аналіз прийнятого на підприємстві; раніше ділової концепції курсу дій, стратегії і тактики з видами діяльності, розмірами, структурою, внутрішнього контролю та його можливості до аналізу розрахункових операцій та звірки розрахунків з контрагентами дебіторської і кредиторської заборгованості. Особливої уваги приділено прийомам контролю, які зведені в такі групи: облікова інвентаризація, експертна оцінка ведення обліку матеріальних цінностей, грошових коштів, стану розрахунків, обґрунтованості нормативів, візуальне спостереження в роботі обліковців, безпосередньо на робочих місцях в різні періоди часу, проведення звірки розрахунків з дебіторами і кредиторами відповідно по сумам заборгованості в розрізі бухгалтерських рахунків, які зведені для зручності аналізу в таблицю. Звернуто увагу в ході перевірки на дослідження дотримання законодавства та правил бухгалтерського обліку при здійсненні операцій обліку, юридичного оформлення договорів між контрагентами та обґрунтованість стратегії відносин між ними, класифікація дебіторів і кредиторів, всіх клієнтів для більш повного відображення в актах експертизи сутності всіх розрахункових операцій підприємства. Намічені заходи та рекомендації до поліпшення наукових підходів дослідження внутрішнього контролю, створює діючу модель та основу всебічного підходу до аналізу облікових розрахункових операцій, масштабного процесу і якості експертної перевірки, що виключає можливості виправлення бухгалтерської звітності та спотворень неповноти обліку, необґрунтованості облікових записів, помилок в розрахунках.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. В. Гевчук, ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет»

к.е.н., доцент, директор коледжу

Посилання

Лищенко О. Г., Сушнек Н. П. Організація внутрішнього контролю на промисловому підприємстві. Економічний простір. №39. 2010. C. 242-250.

Кузнецова С. А. Проблеми класифікації дебіторської заборгованості в Україні. Вісник ЖДТІ. 2001. № 15. С. 144-148.

Мотицина Н. П. Побудова моделі взаємозв’язку класифікації дебіторської заборгованості з управлінням підприємства. Вісник ЖДТУ. 2005. № 3(33). С. 118-124.

Власова І. О. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами : дисертація к.е.н. Національний аграрний університет. Київ : 2005. 123 с.

Цаль-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник. Київ : ЦУЛ, 2008. 566 с.

Пушкар М. С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2011. 335 с.

Сурніна К. С. Розрахунки в системі бухгалтерського обліку. URL : http//docs.google.com/viewer?а=v&q=cache:zSoplyJdp60J:www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp200014/knpi4_9.doc.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Гевчук, А. В. (2019). ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 72–79. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-72-79

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування