Активація креативного потенціалу команд

  • О. А. Сєдашова Бізнес Школа КРОК
Ключові слова: креативне мислення, креативний потенціал, команда, командна робота, інновації, інноваційний клімат

Анотація

Стаття присвячена активації креативного потенціалу команд. У матеріалі порушені питання організації командної креативної роботи для вирішення бізнес-проблем, розвитку та процвітання бізнесу. Актуальність цієї статті полягає у відповідях на вагомі та значущі питання, що хвилюють сучасну ділову людину та допоможе  з’ясувати, яких змін потребують соціально-економічні умови буття та від яких застарілих методів, які застосовують при управлінні персоналом та інноваціями, потрібно нещадно позбавлятись. Не менш актуальними залишаються і питання психології учасників команди та адекватного розподілу ролей та функцій між ними і формування інноваційного організаційного клімату, що допоміг би збільшити продуктивність та ефективність будь-якої команди в організації чи на підприємстві незалежно від виду та обсягів бізнесу. Базуючись на детальному дослідженні розвитку теорії та практики менеджменту і враховуючи сучасні тенденції розвитку менеджерів, автор статті наголосила на важливості застосування таких інструментів для активації креативного потенціалу команд як визначення ключових стимулів,  провідних мотивів, та мета програм співробітників, створення умов для появи інноваційного організаційного клімату, визначення та успішного усунення перешкод, які заважають співробітникам вільно створювати та висловлювати ідеї і використовувати свій власний креативний потенціал в процесі роботи. В результаті опрацьованих даних, проведених досліджень та аналізуючи поради міжнародних і вітчизняних провідних фахівців, а також спираючись на  власний багатий досвід в галузі управління персоналом, автор відповідає на актуальні запити сьогодення, розкриває шляхи вирішення проблем, що турбують менеджерів цієї сфери,  а також надає практичні  рекомендації для успішної активації креативного потенціалу команд.

Біографія автора

О. А. Сєдашова, Бізнес Школа КРОК

кандидат педагогічних наук, керівник проектів та програм, викладач Бізнес Школи КРОК

Посилання

Gray, Alex. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. The Annual Meeting is taking place in Davos from 20 to 23 January 2016, under the theme “Mastering the Fourth Industrial Revolution”. Режим доступу: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

R. Meredith Belbin. Management Teams: Why They Succeed Or Fail. - Routledge, 2010. – P. 193.

Белбин Мередит Р. Типы ролей в командах менеджеров / Пер. с англ. М.: HIPPO, 2003. - 234 с.

Tjeu Blommaert, Stephan Van den Broek. Management in Singularity: From linear to exponential management. Publisher: Vakmedianet; 1 edition (January 9, 2017) - 172 pages.

McClelland, David C. Human Motivation. - CUP Archive, 1987. - P. 663.

Холл М. 51 метапрограмма НЛП. Прогнозирование поведения, «чтение» мыслей, понимание мотивов / Майкл Холл, Боб Боденхамер - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 347 с.

Пратер Ч., Гандри Л. Как делать инновации. – СОЛОН-ПРЕСС. – Москва, 2013. – c. 59.

Ekvall, Gӧran. The Climate Metaphor in Organizational Theory / B. M. Bass and P. J. G. Drenth (Eds.), Advances in Organizational Psychology: An International Review (Newbury Park, CA: Sage Publications, 1987), pp. 177–190.

Batey, Mark. Want better answers your team? Аsk questions first. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.psychologytoday.com/gb/blog/working-creativity/201811/want-better-answers-your-team-ask-questions-first

Georgescu, Peter. How To Organize Your Firm's Creativity. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.forbes.com/sites/petergeorgescu/2018/10/31/how-to-organize-your-firms-creativity/#49e7cd0c595f.

Опубліковано
2019-01-14
Як цитувати
Сєдашова, О. (2019). Активація креативного потенціалу команд. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (50), 115-129. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-50-115-129
Розділ
Розділ 2. Інноваційна діяльність