Петрунько, О.В. «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 1(65) (Березень 3, 2022): 164–175. дата звернення Липень 4, 2022. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/492.