Телегін, В.В. «ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 1(65) (Березень 3, 2022): 34–42. дата звернення Червень 27, 2022. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/480.