Шаповал, О.В. «ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 4 (60) (Грудень 25, 2020): 219–225. дата звернення Травень 14, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/364.