Кириченко, О.С. «ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ ІНДУСТРІЇ 4.0. В УКРАЇНИ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 4 (60) (Грудень 25, 2020): 210–218. дата звернення Травень 12, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/363.