Румик, І.І. «КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 4 (60) (Грудень 25, 2020): 47–56. дата звернення Травень 9, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/341.