Гойло, Н.В. «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНОВАНОГО ПІДХОДУ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 3 (59) (Листопад 2, 2020): 38–45. дата звернення Травень 13, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/311.