Кириченко, О. С. «ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 2 (58) (Червень 5, 2020): 52–59. дата звернення Червень 20, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/293.