Дмитренко, В. І. «СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 1 (57) (Березень 4, 2020): 147–154. дата звернення Травень 13, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/283.