Ельгувірі, Х. «РОЛЬ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА». Вчені записки Університету «КРОК», no. 1 (57) (Березень 4, 2020): 112–124. дата звернення Травень 15, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/279.