Бобров, Є. А. «ПОТОЧНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В КРАЇНАХ ЄС». Вчені записки Університету «КРОК», no. 1 (57) (Березень 4, 2020): 32–38. дата звернення Травень 13, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/269.