Цюцюпа, С. В. «КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 1 (57) (Березень 4, 2020): 24–31. дата звернення Травень 15, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/268.