Кириченко О. C. «УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 4 (56) (Грудень 22, 2019): 185–192. дата звернення Серпень 3, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/252.