Дмитренко, В. І. «СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 4 (56) (Грудень 22, 2019): 156–164. дата звернення Травень 15, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/249.