Дмитренко, В. І. «ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ПОЗИЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ». Вчені записки Університету «КРОК», no. (3) 55 (Жовтень 30, 2019): 194–200. дата звернення Червень 20, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/224.