Шепелюк, В. А., і М. О. Юнацький. «ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 2 (54) (Червень 24, 2019): 80–84. дата звернення Травень 13, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/177.