Мошляк, І. О. «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 2 (54) (Червень 24, 2019): 65–71. дата звернення Травень 15, 2021. https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/175.