Шаповал, О. «ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 4 (60), Грудень 2020, с. 219-25, doi:10.31732/2663-2209-2020-60-219-225.