Бобров, Є. «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОНОМІКИ ЦИКЛІЧНОГО ТИПУ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 4 (60), Грудень 2020, с. 157-69, doi:10.31732/2663-2209-2020-60-157-169.