Румик, І. «КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 4 (60), Грудень 2020, с. 47-56, doi:10.31732/2663-2209-2020-60-47-56.