Кириченко, О. С. «Концептуальні засади формування системи забезпечення інформаційної безпеки держави». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 49, Жовтень 2018, с. 19-26, doi:10.31732/2663-2209-2018-49-19-26.