Колядич, О., і Є. Другова. «АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РИНКУ ПРАЦІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 3 (59), Листопад 2020, с. 8-15, doi:10.31732/2663-2209-2020-59-8-15.