Бобров, Є. А. «ПОТОЧНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В КРАЇНАХ ЄС». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 1 (57), Березень 2020, с. 32-38, doi:10.31732/2663-2209-2020-57-32-38.