Цюцюпа, С. В. «КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 1 (57), Березень 2020, с. 24-31, doi:10.31732/2663-2209-2020-57-24-31.