Цюцюпа, С. В. «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. (3) 55, Жовтень 2019, с. 216-24, doi:10.31732/2663-2209-2019-55-216-224.