Дмитренко, В. І. «ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ПОЗИЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. (3) 55, Жовтень 2019, с. 194-00, doi:10.31732/2663-2209-2019-55-194-200.