Шепелюк, В. А., і М. О. Юнацький. «ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 2 (54), Червень 2019, с. 80-84, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-80-84.