Мошляк, І. О. «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 2 (54), Червень 2019, с. 65-71, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-65-71.