[1]
О. С. Кириченко, «Концептуальні засади формування системи забезпечення інформаційної безпеки держави», vzuk, вип. 49, с. 19–26, Жов 2018.