[1]
В. І. Дмитренко, «ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ПОЗИЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ», vzuk, вип. (3) 55, с. 194–200, Жов 2019.