Петрунько, О. (2022) «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ», Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), с. 164–175. doi: 10.31732/2663-2209-2022-65-164-175.