Шаповал, О. (2020) «ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ», Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), с. 219–225. doi: 10.31732/2663-2209-2020-60-219-225.