Кириченко, О. С. (2018) «Концептуальні засади формування системи забезпечення інформаційної безпеки держави», Вчені записки Університету «КРОК», (49), с. 19–26. doi: 10.31732/2663-2209-2018-49-19-26.