Шуневич, А. С. (2020) «ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ», Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), с. 66–72. doi: 10.31732/2663-2209-2020-57-66-72.