Цюцюпа, С. В. (2020) «КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), с. 24–31. doi: 10.31732/2663-2209-2020-57-24-31.