Дмитренко, В. І. (2019) «ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ПОЗИЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ», Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), с. 194–200. doi: 10.31732/2663-2209-2019-55-194-200.