Шепелюк, В. А. і Юнацький, М. О. (2019) «ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ», Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), с. 80–84. doi: 10.31732/2663-2209-2019-53-80-84.