Шаповал, О.В. 2020. «ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 4 (60) (Грудень):219-25. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-219-225.