Румик, І.І. 2020. «КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 4 (60) (Грудень):47-56. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-47-56.