Колядич, О.І., і Є.В. Другова. 2020. «АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РИНКУ ПРАЦІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 3 (59) (Листопад):8-15. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-8-15.