Цюцюпа, С. В. 2020. «КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 1 (57) (Березень):24-31. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-24-31.