Шепелюк, В. А., і М. О. Юнацький. 2019. «ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 2 (54) (Червень):80-84. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-80-84.